Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2009 | Samenstelling Raad voor Werk en Inkomen

Samenstelling Raad voor Werk en Inkomen

De Bestuurskamer van de SER heeft advies uitgebracht over de representativiteit van organisaties van werkgevers en werknemers voor de samenstelling van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). De SER stelt een voortzetting van de huidige zetelverdeling aan werkgevers- en werknemerszijde voor.

Download:Advies (15 kB)