Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2009 | Consultatief overleg over medezeggenschap

Consultatief overleg over medezeggenschap

Op 3 juli 2009 vond een consultatief overleg plaats tussen secretaris-generaal De Leeuw van SZW en de SER over medezeggenschap. De secretaris-generaal voerde het overleg namens de minister die onverwacht verstek moest laten gaan.


De SG sprak met de SER-commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap (AOM). De commissie gaf aan dat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in veel opzichten een succes is. De commissie ziet geen aanleiding voor fundamentele wetswijzigingen.
Zij vroeg in het overleg met de SG in het bijzonder de aandacht voor ontwikkelingen die leiden tot een andere en een meer flexibele vormgeving van medezeggenschap. Daarbij ging zij onder meer in op een betere aansluiting van de medezeggenschap bij de strategische en operationele besluitvorming in grote complexe ondernemingen en (internationale) concerns. Zij bracht een aantal eerdere aanbevelingen van de SER onder de aandacht om de praktijk van de medezeggenschap te verbeteren en de medezeggenschap beter te laten aansluiten bij de zeggenschap.

De uitkomsten van het overleg wil minister Donner benutten voor een notitie over de stand van zaken van de medezeggenschap die hij eind 2009 wil toesturen aan de Tweede Kamer.

Download:Notitie consultatief overleg medezeggenschap (57 kB)