Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2008 | Prioritering kankerverwekkende stoffen

Prioritering kankerverwekkende stoffen

13 november 2008
 
De SER-Commissie Arbeidsomstandigheden heeft advies uitgebracht over een door TNO ontwikkeld systeem voor het stellen van prioriteiten voor een werkprogramma van kankerverwekkende stoffen zonder veilige drempelwaarde. Omdat er jaarlijks niet meer dan zo’n acht tot twaalf stoffen kunnen worden beoordeeld, moeten de meest voorkomende kankerverwekkende stoffen waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld, met voorrang worden behandeld. De directeur Arbeidsomstandigheden van het ministerie van SZW had de SER-commissie gevraagd hierover te adviseren.

Download:Advies (168 kB)

De commissie stemt in met de door TNO voorgestelde systematiek, maar realiseert zich dat er onzekerheden aan kleven. De commissie wijst daarbij op een verschillende indeling in prioriteitsklassen van stoffen die tot de groep nitro-PAK’s behoren.