Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2008 | Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Vis

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Vis

30 juni 2008

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt de representativiteit van het organisatorisch draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Na de instelling van het Productschap Vis per 25 juni 2003 zijn inmiddels vier jaar verstreken, zodat een hernieuwde beoordeling van het organisatorisch draagvlak moest plaatsvinden. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Bestuurskamer het onderzoek op 4 juli 2008 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (31 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een korte schets gegeven van het Productschap Vis. Daarna volgt een beschrijving van het beoordelingskader en de waarborgen waaraan het onderzoek voldoet. Ten slotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Bestuurskamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het Productschap Vis. Dit oordeel houdt in dat het organisatorische draagvlak van het Productschap Vis, zoals verenigd in de dragende organisaties, in drie van de vier geledingen voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit organisaties en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen. In de geleding “de detailhandel in vis en visproducten” is niet gebleken dat aan de gestelde norm wordt voldaan.

Overeenkomstig de daarvoor geldende regels zal over twee jaar opnieuw een beoordeling van de representativiteit van het organisatorisch draagvlak plaatsvinden in de geleding “de detailhandel in vis en visproducten”.