Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2008 | Consultatief overleg met staatssecretaris Heemskerk

Consultatief overleg CCA met staatssecretaris Heemskerk

Op woensdag 18 juni 2008 heeft de SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) een consultatief overleg gevoerd met staatssecretaris Heemskerk van EZ, belast met het consumentenbeleid. Het is traditie dat de CCA enige tijd na aantreden van een nieuwe EZ-staatssecretaris met hem van gedachten wisselt.

De staatssecretaris ging allereerst in op zijn algemene uitgangspunten voor het nationale consumentenbeleid. Op de agenda stond verder het verloop van de discussie in Brussel over de aanpassing van het Europese consumentenacquis. Daarover heeft de CCA vorig jaar een advies uitgebracht. Ook werd stil gestaan bij de consumentenaspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (zoals keurmerken) en werd aandacht geschonken aan de mogelijkheden om kwetsbare groepen consumenten (ouderen, gehandicapten, laaggeletterden, digibeten) behulpzaam te zijn.

Het was een open en constructief gesprek. De CCA wil nu nader bezien welke onderwerpen uit het overleg zich lenen voor verdere uitdieping.