Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2008 | Beoordeling representativiteit Productschap Margarine, Vetten en Oliën

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Productschap Margarine, Vetten en Oliën

28 maart 2008

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt op grond van Artikel 5 van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen de representativiteit van het organisatorisch draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Na de instelling van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën per 31 december 2003 zijn inmiddels vier jaar verstreken, zodat een hernieuwde beoordeling van het organisatorisch draagvlak moest plaatsvinden. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Bestuurskamer het onderzoek op 1 april 2008 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (33 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een korte schets gegeven van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën. Daarna volgt een beschrijving van het beoordelingskader en de waarborgen waaraan het onderzoek voldoet. Tenslotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Bestuurskamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën. Dit oordeel houdt in dat het organisatorische draagvlak van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën, zoals verenigd in de dragende organisaties, voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.