Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2008 | Consultatief overleg met minister Koenders

Consultatief overleg met minister Koenders

Op 20 februari 2008 heeft de commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) een consultatief overleg gevoerd met minister Koenders (OS). Onderwerp van het overleg was de inhoud van een mogelijke adviesvraag over ontwikkelingssamenwerking. In zijn beleidsbrief Een Zaak van Iedereen kondigt minister Koenders aan de SER te willen betrekken bij de beleidsintensivering die hij voorstaat op het terrein van groei en verdeling. Een punt van aandacht was de afbakening ten opzichte van het globaliseringsadvies, waarin de positie van ontwikkelingslanden ook aan de orde komt. Voorgesteld is om in het te zijner tijd uit te brengen advies over ontwikkelingssamenwerking vooral stil te staan bij de vraag hoe Nederland kan bijdragen aan het scheppen van voorwaarden in de ontwikkelingslanden voor een betere integratie in de wereldeconomie. Ontwikkeling van de particuliere sector krijgt daarbij bijzondere aandacht. Daarmee kan de advisering niet alleen aansluiten bij het globaliseringsadvies maar ook voortbouwen op het SER-advies over de particuliere sector en ontwikkelingssamenwerking uit 1997.