Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2008 | Consultatief overleg over de EU-Voorjaarstop 2008

Consultatief overleg over de EU-Voorjaarstop 2008

Op 14 februari 2008 vond er bij de SER een consultatief overleg plaats met minster van der Hoeven van Economische Zaken en de staatssecretaris Timmermans van Europese Zaken. Directe aanleiding was de voorbereiding van het Nederlandse standpunt voor de EU-Voorjaarstop van 13 en 14 maart 2008. De regering stelt het op prijs om de SER te consulteren alvorens zijn definitieve standpunt naar de Tweede Kamer te sturen.

Bij het consultatief overleg is stilgestaan bij de agenda van het voorzitterschap voor de EU-Voorjaarstop en bij de voortgang van de Europese integratie in den brede. Meer specifiek kwam aan de orde de aansturing van (en de interactie tussen) de Nederlandse en Europese Lissabon-agenda’s, het oordeel van de Europese Commissie over de voortgang van het NHP Nederland en de voortgang van het communautaire Lissabon-programma.