Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2007 | Jongerensamenvatting: Niet de afkomst maar de toekomst

Jongerensamenvatting: Niet de afkomst maar de toekomst: Naar een verbetering van de arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren

Advies 2007/01 -  16 februari 2007
De SER heeft een gepopulariseerde samenvatting uitgebracht van het advies Niet de afkomst maar de toekomst, over de positie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt.

Download:Jongerensamenvatting (1732 kB)Volledig advies (1850 kB)

Voorwoord

Op 16 februari 2007 heeft de SER advies uitgebracht aan de regering en het parlement over het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren van allochtone afkomst. In dat advies ‘Niet de afkomst maar de toekomst’ stelt de raad maatregelen voor op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt en om discriminatie tegen te gaan.

Die maatregelen zijn nodig. Want ondanks hun inhaalslag in het onderwijs, zijn allochtone jongeren nog steeds gemiddeld genomen lager opgeleid. Mede daardoor zijn ze vaker werkloos dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Mijn stellige indruk is dat er veel allochtoon talent onbenut of onderbenut blijft. Dit terwijl Nederland al het verborgen talent, nu én in de toekomst, hard nodig heeft. Het hebben van werk is bovendien belangrijk voor binding met de samenleving.

Het verbeteren van de positie van jongeren van allochtone afkomst in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Natuurlijk ook van de jongeren zelf.

Dit boekje bevat een samenvatting van het SER-advies ‘Niet de afkomst maar de toekomst’. Het is geen managementsamenvatting maar een ‘jongerensamenvatting’. Want dit advies over jongeren moet ook door jongeren gelezen kunnen worden.

Meer over de achtergrond en de totstandkoming van SER-adviezen vindt u achterin dit boekje. Het verheugt me zeer dat jongeren zelf, in panelgesprekken en via de jongerenorganisaties van werkgevers en werknemers – FNV Jong, CNV Jongeren en Jong Management van VNO-NCW – een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit advies.

Alexander Rinnooy Kan
Voorzitter SER