Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2007 | Voorontwerp Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsbesluiten

Briefadvies inzake voorontwerp Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsbesluiten

10 april 2007
De Bestuurskamer van de SER heeft de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken geadviseerd over het wetsvoorstel dat twee onderwerpen op het gebied van de aansprakelijkheid van bestuursorganen regelt: 

  • nadeelcompensatie: schade die bestuursorganen soms dienen te vergoeden, terwijl hun handelen op zich niet onrechtmatig is; 
  • schadevergoeding bij onrechtmatig handelen door bestuursorganen.

 

Download:Briefadvies (415 kB)