Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2007 | Verklaring 50 jaar Verdrag van Rome

Verklaring 50 jaar Verdrag van Rome

16 maart 2007

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome heeft de SER op 16 maart een verklaring uitgebracht. Met deze verklaring wil de SER zijn blijvende betrokkenheid bij het Europese integratieproces onderstrepen en een bijdrage leveren aan de ambitie van het kabinet te investeren in een sterk draagvlak voor verdergaande Europese samenwerking. De SER stelt vast dat Nederland altijd richtinggevend is geweest bij de vormgeving van de Europese integratie door constructief mee te denken en mee te doen. Om deze positie ook in de toekomst weer in te nemen, roept de SER regering en parlement op om het maatschappelijke debat over Europa van een nieuwe impuls te voorzien. De SER wil betrokken blijven bij het Europese integratieproces en een bijdrage leveren aan de ambitie van het kabinet te investeren in een sterk draagvlak voor verdergaande Europese samenwerking. Dit is essentieel om sociaal-economische doelstellingen te bereiken. Om effectief te kunnen blijven opereren als Europese Unie is het nodig dat de Europese Verdragen worden gewijzigd.

Download:Verklaring (371 kB)