Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2007 | Beoordeling representativiteit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel

23 februari 2007

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt op grond van Artikel 5 van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen de representativiteit van het organisatorisch draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Na de instelling van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel per 1 januari 2003 zijn inmiddels vier jaar verstreken, zodat een hernieuwde beoordeling van het organisatorisch draagvlak moest plaatsvinden. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Bestuurskamer het onderzoek op 23 februari 2007 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledige beoordeling (28 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een korte schets gegeven van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel. Daarna volgt een beschrijving van het beoordelingskader en de waarborgen waaraan het onderzoek voldoet. Tenslotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Bestuurskamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel. Dit oordeel houdt in dat het organisatorische draagvlak van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, zoals verenigd in de dragende organisaties, voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.