Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2006 | Toekomst van het middenbestuur

Brief over de toekomst van het middenbestuur

De Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid (RIB) van de SER heeft, aangevuld met leden van de Commissie Grotestedenbeleid, op 12 oktober jl. met u een consultatief overleg gevoerd over het middenbestuur. Door dit overleg heeft de SER vanuit een sociaal-economische invalshoek commentaar kunnen geven op een (nog vertrouwelijk) ontwerp van de verkenning De toekomst van het decentrale bestuur, het decentrale bestuur van de toekomst. In het overleg zijn enige breed gedragen aandachtspunten naar voren gebracht die de SER hiermee graag ook schriftelijk wil vastleggen.

Download:Briefadvies (136 kB)