Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2006 | Wijziging Bekendmakingswet

Wijziging Bekendmakingswet (Wet elektronische bekendmaking)

18 augustus 2006

Op 8 mei 2006 ontving de SER het verzoek te adviseren over het meegezonden conceptvoorstel van wet betreffende wijziging van de Bekendmakingswet. Het Dagelijks Bestuur van de raad heeft de Bestuurskamer gemachtigd namens hem te adviseren. De bevindingen van de Bestuurskamer zijn in het onderstaande weergegeven. Eerst worden enkele inhoudelijke opmerkingen gemaakt, gevolgd door opmerkingen van redactionele aard.

Download:Briefadvies (222 kB)