Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2006 | Criteria publieke grenswaarden

Criteria publieke grenswaarden

Briefadvies - 11 mei 2006

Op 1 maart 2006 heeft de staatssecretaris het onderzoekrapport ‘Selectie publieke grenswaarden’ voor commentaar voorgelegd aan de subcommissie MAC-waarden van de SER. In dit onderzoek zijn criteria voor de intrinsieke gevaarseigenschappen van stoffen en van de te verwachten blootstelling daaraan geoperationaliseerd.
Verzocht is het commentaar voor 15 mei 2006 aan de staatssecretaris kenbaar te maken.

Download:Briefadvies (333 kB)