Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2006 | Het benoemingsrecht voor de Sociaal-Economische Raad

Het benoemingsrecht voor de Sociaal-Economische Raad voor de zittingsperiode 1 april 2006 tot en met 31 maart 2008

Advies - 11 januari 2006

De SER vindt het niet gewenst dat de overheid als werkgever recht krijgt op een zetel binnen de ondernemersgeleding van de SER. Hoewel de arbeidsverhoudingen binnen de overheid meer op die in het bedrijfsleven zijn gaan lijken, is er toch in de meeste overheidssectoren geen sprake van vrij ondernemerschap. Toelating van de overheidswerkgevers via hun samenwerkingsverband Stichting VSO (Verbond Sectorwerkgevers Overheid) zou ten koste gaan van de identiteit, herkenbaarheid en onafhankelijkheid van de SER als orgaan van het bedrijfsleven.

Download:Volledig advies (35 kB)