Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2005 | Subsidiariteitstoets

Subsidiariteitstoets

Briefadvies - 24 november 2005

De SER vindt het een goede zaak dat de Eerste Kamer in een eerder stadium Europese wetgevingsplannen wil gaan beoordelen op subsidiariteit. Deze toets moet ervoor zorgen dat de besluitvorming op een zo laag mogelijk niveau plaatsvindt.
 

Download:Volledig briefadvies (81 kB)

De SER-commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA), die dit namens de raad schrijft, wijst erop dat een dergelijke subsidiariteitstoets in principe drie uitkomsten kan hebben. Het voorstel voldoet, er is sprake van onnodige centralisatie of het voorstel gaat niet ver genoeg om doelmatig en doeltreffend te kunnen zijn.

Ook wijst ISEA erop dat er niet alleen sprake is van verticale subsidiariteit (tussen hogere en lagere overheidslagen) maar ook van horizontale. Daarbij gaat het om zelfregulering door sociale partners of organisaties van producenten en consumenten. Verder zouden de EU-maatregelen niet alleen getoetst moeten worden op subsidiariteit, maar ook op proportionaliteit. Dit om ervoor te zorgen dat het EU-beleid niet te duur wordt en te veel administratieve lasten veroorzaakt.

Om echt in een vroeg stadium invloed te kunnen hebben op Europees beleid, zou de Kamer ook moeten letten op andere beleidstukken dan alleen wetsvoorstellen, meent ISEA. In haar advies noemt ze dan ook een aantal groenboeken, actieplannen en mededelingen die vanuit sociaal-economische perspectief volgend jaar van groot belang kunnen zijn.