Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2003 | Hergroepering bedrijfslichamen 1998 -2003 (deel 2)

Adviezen van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1998-2003 (deel 2)

Download:Volledig advies (1495 kB)

 

Naast de bekende beleidsadviezen op sociaal-economische terrein, brengt de SER ook met enige regelmaat adviezen uit met betrekking tot bestuurlijke-juridische aangelgenheden. Het gaat dan vaak om onderwerpen die aan de SER worden voorgelegd in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan belast met de uitvoering van de Wet op de bedrijfsorganisatie of andere wetgeving zoals de Wet op de ondernemingsraden en de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf. Dergelijke adviezen krijgen doorgaans de vorm van een briefadvies en worden namens de raad door de Bestuurskamer, een commissie uit het midden van de raad, uitgebracht. Als regel worden deze adviezen, in tegenstelling tot de beleidsadviezen op sociaal-economisch terrein, niet afzonderlijk in gedrukte vorm gepubliceerd. Wel worden deze briefadviezen op de internetsite van de SER geplaatst. Deze bundel bevat de adviezen die in de jaren 1998-2003 door de Bestuurskamer zijn uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de hergroepering van de bedrijfslichamen. In verband met de omvang is de publicatie in twee delen gesplist.


Inhoudsopgave


  1. Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden van 11 juli 2002
  2. Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een productschap op het gebied van de bereiding van, be- en verwerking van de handel in vetten en oliën van 2 oktober 2002
  3. Advies van Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een hoofdbedrijfschap voor de detailhandel en voor andere bedrijven, voorzover in de uitoefening daarvan waren in een winkel aan particulieren plegen te worden verkocht van 30 oktober 2002
  4. Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van de handel in vis van 30 oktober 2002
  5. Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de melkwinning en de be- en verwerking van de handel in melk en daaruit verkregen producten van 30 oktober 2002
  6. Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een hoofdbedrijfschap voor ambachtsbedrijven van 9 december 2002
  7. Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de pluimveehouderij, konijnenhouderij en edelpelsdierenhouderij, de be- en verwerking van de handel in pluimvee, pluimveevlees, pluimveevleesproducten, eieren, eiproducten, wild en tamme konijnen, alsmede bont van 30 januari 2003
  8. Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een productschap op het gebied van de veehouderij, de be- en verwerking van en de handel in vee en vlees en tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Handel in Vee van 30 januari 2003
  9. Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een hoofdproductschap alsmede van productschappen voor ondernemingen op het gebied van de teelt van, de be- en verwerking van en de handel in akkerbouwproducten van 30 januari 2003
  10. Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de teelt, van de be- en verwerking van en de handel in fruit, groenten en siergewassen van 20 maart 2003