Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2003 | Hergroepering bedrijfslichamen 1998 -2003 (deel 1)

Adviezen van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1998 -2003 (deel 1)

Download:Volledig advies (1188 kB)

Naast de bekende beleidsadviezen op sociaal-economische terrein, brengt de SER ook met enige regelmaat adviezen uit met betrekking tot bestuurlijke-juridische aangelgenheden.
Het gaat dan vaak om onderwerpen die aan de SER worden voorgelegd in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan belast met de uitvoering van de Wet op de bedrijfsorganisatie of andere wetgeving zoals de Wet op de ondernemingsraden en de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf. Dergelijke adviezen krijgen doorgaans de vorm van een briefadvies en worden namens de raad door de Bestuurskamer, een commissie uit het midden van de raad, uitgebracht.
Als regel worden deze adviezen, in tegenstelling tot de beleidsadviezen op sociaal-economisch terrein, niet afzonderlijk in gedrukte vorm gepubliceerd. Wel worden deze adviezen op de internetsite van de SER geplaatst.
Deze bundel bevat de adviezen die in de jaren 1998-2003 door de Bestuurskamer zijn uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de hergroepering van de bedrijfslichamen. In verband met de omvang is de publicatie in twee delen gesplist. 

Inhoudsopgave


 1. Advies (van de raad) tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit van 17 april 1998
 2. Advies (deel II) tot opheffing van het Landbouwschap van 3 september 1999
 3. Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie van 1 oktober 1999
 4. Advies tot instelling van een Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen, het Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten, het Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Groenten en Fruit en het Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden van 19 januari 2000
 5. Advies tot opheffing van het Bedrijfschap Pluimveehandel en –industrie van 12 mei 2000
 6. Advies tot instelling van een Productschap Dranken en tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, het Bedrijfschap voor Frisdranken en Waters, het Produktschap voor Bier en het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken van 18 mei 2000
 7. Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Lederwaren- en Schoenindustrie van 12 oktober 2000
 8. Advies (deel I) tot opheffing van het Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf van 19 december 2000
 9. Aanvullend advies tot instelling van een Productschap Dranken van 8 juni 2001
 10. Advies tot instelling van een Hoofdbedrijfschap Afbouw en tot opheffing van het Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf en het Bedrijfschap Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo-/Vloerenbedrijf van 17 juli 2001
 11. Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf van 28 november 2001
 12. Advies tot instelling van een bedrijfschap voor de bosbouw, het bosbeheer en de houtteelt van 27 mei 2002
 13. Advies tot instelling van een bedrijfschap voor het hotel-, het pension-, het restaurant-, het café-, het cafetaria-, het lunchroom- en het cateringbedrijf van 20 juni 2002