Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2003 | Beleid of regelgeving 1998 - 2002

Adviezen van de Bestuurskamer inzake beleid of regelgeving 1998 - 2002

Download:Volledig advies (2216 kB)

Naast de bekende beleidsadviezen op sociaal-economisch terrein, brengt de SER ook met enige regelmaat adviezen uit met betrekking tot bestuurlijk-juridische aangelegenheden. Het gaat dan vaak om onderwerpen die aan de SER worden voorgelegd in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan belast met de uitvoering van de Wet op de bedrijfsorganisatie of andere wetgeving zoals de Wet op de ondernemingsraden. Dergelijke adviezen krijgen doorgaans de vorm van een briefadvies en worden namens de raad door de Bestuurskamer, een commissie uit het midden van de raad, uitgebracht. Als regel worden deze adviezen, in tegenstelling tot de beleidsadviezen op sociaal-economisch terrein, niet afzonderlijk in gedrukte vorm gepubliceerd. Wel worden deze briefadviezen op de internetsite van de SER geplaatst. Door nu ook deze adviezen gebundeld in de vorm van een boekje uit te brengen, krijgen zij een plaats in de serie publicaties van de SER. Mogelijk zal het boekje voor sommigen nuttig zijn als naslagwerk. Daarnaast kan een breder publiek kennis maken met de adviezen van de SER op bestuurlijk terrein.


Inhoudsopgave


  1. Advies Tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
  2. Advies Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht, 19 januari 2000
  3. Advies Communautaire verplichtingen van decentrale overheden, 17 april 2000
  4. Briefadvies inzake het conceptvoorstel van Wet toezicht Europese subsidies, 11 mei 2000
  5. Briefadvies inzake voorontwerpen extern klachtrecht in de Awb en de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, 29 juni 2001
  6. Briefadvies inzake voorontwerp Wet beroep bij niet tijdig beslissen, 20 juni 2002