Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2002 | Verkorte samenvatting: Koersen op vernieuwing : Advies over macrodoelmatigheid, innovatiebeleid en beroepspraktijkvorming in het (middelbaar) beroepsonderwijs

Verkorte samenvatting: Koersen op vernieuwing : Advies over macrodoelmatigheid, innovatiebeleid en beroepspraktijkvorming in het (middelbaar) beroepsonderwijs

Advies 2002/12 - 18 oktober 2002

Er is dringende behoefte aan een budget voor experimenten met innovaties in het beroepsonderwijs. Het onderwijs en het bedrijfsleven moeten deze experimenten samen opzetten, vindt de SER.

In het advies Koersen op vernieuwing adviseert de raad de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCenW) over drie onderwerpen:

  • Macrodoelmatigeheid. Hoe kan vorm worden gegeven aan de toetsing van de landelijke afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van het middelbaar beroepsonderwijs?
  • Innovatie. Op welke wijze kan de kennisuitwisseling tussen het onderwijs en het bedrijfsleven worden vergroot, zodat het innovatief vermogen van zowel het bedrijfsleven als het onderwijs toeneemt?
  • Beroepspraktijkvorming. Welke knelpunten doen zich voor in de interactie tussen onderwijsinstellingen en leerbedrijven in de beroepspraktijkvorming en welke oplossingen zijn daarvoor denkbaar.

Download:Verkorte samenvatting (14 kB)Volledig advies (1651 kB)