Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2002 | Opheffing van het Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden

Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden

11 juli 2002

Download:Briefadvies (18 kB)

 Bij brief van 10 september 2001 heeft het Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden (hierna: bedrijfschap) de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meegedeeld van deelname aan het nieuw in te stellen Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (1) (hierna: hoofdbedrijfschap) af te zien en heeft het de minister tevens verzocht te bevorderen dat het bedrijfschap wordt opgeheven (2) .

Na aanvankelijk te hebben ingestemd met het opgaan van het bedrijfschap in het hoofdbedrijfschap, heeft het bestuur van het bedrijfschap, daarin gesteund door alle betrokken organisaties van ondernemers en van werknemers (3), in zijn vergadering van 13 juli 2001 alsnog het besluit genomen om niet in het hoofdbedrijfschap te participeren en het bedrijfschap te doen opheffen.

Overeenkomstig de wens van de bij het bedrijfschap betrokken organisaties van ondernemers en van werknemers heeft de minister het bedrijfschap buiten de verdere vorming van het hoofdbedrijfschap gehouden (4). Door de overige organisaties van ondernemers en van werknemers betrokken bij de instelling van het hoofdbedrijfschap (5) zijn daartegen geen bedenkingen ingebracht. In aansluiting op het verzoek het bedrijfschap op te heffen heeft de minister de Sociaal-Economische Raad (SER) bij brief van 25 september 2001 (AV/A&M/2001/61188) gevraagd hem hierover te adviseren.

Ter voldoening aan het verzoek heeft de Bestuurskamer van de SER – daartoe gemachtigd op grond van het Algemeen Machtigingsbesluit Adviezen – op 11 juli 2002 het onderhavige advies vastgesteld.
  1. De Bestuurskamer heeft het hierop betrekking hebbende hergroeperingsadvies vastgesteld in haar vergadering van 19 januari 2000 en uitgebracht op 31 januari 2000.
  2. Verzocht is de opheffing per 1 januari 2003 te realiseren.
  3. Dit zijn Plantum NL, FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en De Unie.
  4. Inmiddels is het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel gepubliceerd in Staatsblad 2002, 155.
  5. Dit zijn Nederlandse Aardappel Organisatie, Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel, Frugi Venta en Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten.