Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2002 | Europese Coöperatie

Briefadvies over het voorstel voor Europese Coöperatie

7 mei 2002

Download:Briefadvies (23 kB)

 Het EU-voorstel voor een Europese Coöperatie sluit aan bij de bestaande wetgeving en praktijk van Nederlandse coöperaties. De ontwerpverordening van de Europese Commissie voor de nieuwe rechtsvorm ‘Europese Coöperatieve Vennootschap’ (ECV) laat voldoende ruimte voor de Nederlandse situatie. De ECV is als nieuwe rechtsvorm naast de bestaande coöperatieve vereniging goed in te passen in het Nederlandse recht. De ECV biedt goede mogelijkheden om internationale samenwerking van coöperaties te vergemakkelijken.

Dat staat in een advies dat de commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap onder voorzitterschap van prof. mr. P.F. van der Heijden op 8 mei 2002 namens de SER heeft uitgebracht. De minister van Justitie had de SER om advies gevraagd met het oog op de verdere besluitvorming in de Raad van Ministers van de Europese Unie.