Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2002 | Samenstelling Sociaal-Economische Raad 2002-2004

Briefadvies samenstelling Sociaal-Economische Raad voor de zittingsperiode 1 april 2002 tot en met 31 maart 2004

27 februari 2002

Download:Briefadvies (15 kB)

Bij brief van 18 september 2001, kenmerk AV/A&M/2001/60296, heeft u de Sociaal-Economische Raad (hierna: de raad) verzocht advies uit te brengen over de vraag of wijziging dient te worden gebracht in de aanwijzing van organisaties, welke gerechtigd zijn tot het benoemen van leden en plaatsvervangend leden van de raad. Voorts vraagt u advies over de vraag of er grond bestaat wijziging te brengen in het aantal leden dat elke organisatie kan benoemen. Een en ander houdt verband met het feit dat op 1 april 2002 een nieuwe zittingsperiode van de raad aanvangt.

In de Staatscourant en in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie van 12 oktober 2001 is van deze adviesaanvraag kennis gegeven; daarbij is belanghebbenden verzocht eventuele opmerkingen uiterlijk 9 november 2001 schriftelijk bij het secretariaat van de Bestuurskamer in te dienen.
Voorstellen tot wijziging van de huidige samenstelling zijn niet ingekomen.