Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2001 | Opheffing van het Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf

Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf

28 november 2001

Download:Briefadvies (20 kB)

 De benoemingsgerechtigde organisaties in het bestuur van het Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf (1) hebben de Bestuurskamer verzocht te bevorderen dat het bedrijfschap wordt opgeheven, zulks in het kader van de zogeheten hergroepering van bedrijfslichamen.

Ter voldoening aan dit verzoek heeft de Bestuurskamer – daartoe gemachtigd op grond van het Algemeen Machtigingsbesluit Adviezen – op 26 november 2001 het onderhavige advies vastgesteld. Het advies onderschrijft het verzoek en strekt tot opheffing van het bedrijfschap. Daartoe wordt hierna eerst ingegaan op de achtergrond en voorgeschiedenis van het verzoek. Vervolgens wordt aangegeven in hoeverre voorzieningen dienen te worden getroffen. Als bijlage is een concept-opheffingsbesluit opgenomen.
Van haar voornemen advies uit te brengen heeft de Bestuurskamer openbaar kennis gegeven in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en de Staatscourant van 23 februari 2001.
  1. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging, Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond.