Briefadvies globalisering

18 oktober 2001

Download:Briefadvies (PDF, 23 kB) (23 kB)

 De Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden van de SER heeft vandaag uit eigen beweging een briefadvies aan minister-president Kok uitgebracht over de kansen en risico’s van globalisering. De commissie doet dit met het oog op de komende vierde ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Het briefadvies bouwt voort op eerdere SER-adviezen over internationale vraagstukken. De commissie vraagt aandacht voor de positie van ontwikkelingslanden en bepleit een versterking van de internationale economische rechtsorde en een grotere beleidscoherentie.