Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2001 | Instelling van een Productschap Dranken

Aanvullend Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een Productschap Dranken

8 juni 2001

Download:Briefadvies (23 kB)

Op 30 juni 2000 bracht de Bestuurskamer - daartoe gemachtigd door de Sociaal-Economische Raad - aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) advies uit over de instelling van een Productschap Dranken (hierna: het productschap) en de gelijktijdige opheffing van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, het Bedrijfschap Frisdranken en Waters, het Produktschap voor Bier en het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken. (1)

Bij brief van 16 november 2000 heeft de minister van SZW de Sociaal-Economische Raad (SER) evenwel verzocht hem over de instelling van het productschap aanvullend te adviseren. Dit is het gevolg van door de minister ontvangen brieven, afkomstig van de ondernemersorganisaties Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en van de Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen (FGL), waarin verzocht wordt om de groot- en detailhandel buiten de werkingssfeer van het productschap te houden. Ook de SER heeft van bedoelde organisaties, alsmede van het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf (KHN) voor wat betreft de horeca, een brief met een soortgelijke inhoud ontvangen.

Het onderhavige advies is erop gericht te bevorderen dat de aanvankelijk beoogde werkingssfeer van het in te stellen productschap wordt beperkt, rekening houdend met bedoelde verzoeken en het daarbij vertegenwoordigde deel van het bedrijfsleven. Bij dit advies is een aangepast ontwerpbesluit gevoegd ‘houdende de instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de productie van en de handel in frisdranken, siropen, waters en alcoholhoudende dranken (Instellingsbesluit Productschap Dranken)’. Dit ontwerp dient ter vervanging van het bij het eerste advies gevoegde ontwerpinstellingsbesluit. (2)

Daartoe gemachtigd op grond van het Algemeen machtigingsbesluit adviezen, heeft de Bestuurskamer van de SER op 6 juni 2001 het onderhavige advies vastgesteld.
  1. Advies van de Bestuurskamer van 18 mei 2000.
  2. De verzoeken hebben geen consequenties voor het bij het eerste advies gevoegde ‘Ontwerpbesluit houdende opheffing van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, Bedrijfschap Frisdranken en Waters, Produktschap voor Bier en Produktschap voor Gedistilleerde Dranken’.