2001/08
Nationaal Milieubeleidsplan 4 Advies, Kabinetsreactie
2001/07
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening Advies
Samenvatting in Engels
2001/06
2001/05
Natuur voor mensen, mensen voor natuur Advies, Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2001/04
Arbeidsmobiliteit in de EU Advies en Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2001/03
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan Advies
Samenvatting in Engels
2001/02
Het functioneren en de toekomst van de structuurregeling Advies
Samenvatting in Engels, Duits, Frans
2001/--
Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1988-2003 (deel 1)
2001/--
2001/--
Briefadvies globalisering Briefadvies (niet in boekvorm)
2001/--
Briefadvies inzake voorontwerpen extern klachtrecht in de Awb en de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer Briefadvies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake beleid of regelgeving 1998-2002
2001/--
Aanvullend Advies van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad tot instelling van een Productschap Dranken Advies
Verschenen in Advies van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1998-2003 (deel 1)
Zoek SER-adviezen
  Zoeken