Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2000 | Productwetgeving

Herstructurering productwetgeving

Advies 2000/04 - 20 april 2000

Download:Volledig advies (275 kB)

Op 30 november 1999 heeft staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd over een (ontwerp)wetsvoorstel tot wijziging van de Warenwet. Het wetsvoorstel strekt ertoe de productwetgeving van de departementen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van SZW te integreren. Hiermee wordt uitwerking gegeven aan het kabinetsbesluit van 20 augustus 1997 om te komen tot een beperkte productwet.
De vraagstelling aan de raad betreft in het bijzonder de gevolgen van het wets-voorstel voor de SZW-productwetgeving.

De adviesaanvraag is, ter voorbereiding van een ontwerpadvies, door het dagelijks bestuur van de raad in handen gesteld van de Commissie Arbeidsomstandigheden.
Het dagelijks bestuur heeft de commissie gemachtigd het advies namens de raad uit te brengen, indien over het uit te brengen advies binnen de commissie overeenstemming wordt bereikt.

Het advies is vastgesteld in de vergadering van de commissie van 20 april 2000.
De adviesaanvraag is hierachter gevoegd als bijlage 1. De samenstelling van de commissie is opgenomen in bijlage 2.