Home | Publicaties | SER-adviezen | 2000 - 2009 | 2000 | Instelling van een Productschap Dranken

Advies tot instelling van een Productschap Dranken en tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken , het Bedrijfschap voor Frisdranken en Waters , het Produktschap voor Bier en het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken

18 mei 2000

Download:Volledig advies (74 kB)

Advies tot instelling van een Productschap Dranken en tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken (1), het Bedrijfschap voor Frisdranken en Waters (2), het Produktschap voor Bier (3) en het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken (4)
  1. Ingesteld bij Wet van 21 januari 1959 (Stb. 15) en in werking getreden op 1 juli 1959 (Stb. 211).
  2. Ingesteld bij verordening van de raad op 15 december 1995 en in werking getreden op 14 april 1996 (Staatscourant en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 12 april 1996); laatstelijk gewijzigd bij verordening van de raad op 19 december 1997 (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en Staatscourant van 27 maart 1998).
  3. Ingesteld bij verordening van de raad op 16 december 1994 en in werking getreden op 19 maart 1995 (Staatscourant en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 17 maart 1995).
  4. Ingesteld bij verordening van de raad op 15 december 1995 en in werking getreden op 14 april 1996 (Staatscourant en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 12 april 1996).