2000/12
Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen Advies
Samenvatting in Engels, Duits, Frans
2000/11
De winst van waarden Advies, Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2000/10
Toekomstgericht woonbeleid Advies
Persbericht in Engels
2000/09
Meerjarennota Emancipatiebeleid Advies
Samenvatting in Engels
2000/08
Sociaal-economisch beleid 2000-2004 Advies
Samenvatting in Engels, Duits, Frans
2000/07
Sociaal-economische grondrechten in de EU Advies
Persbericht in Engels
2000/06
Emissiehandel in klimaatbeleid Advies, Kabinetsreactie
Samenvatting in Engels
2000/05
Onvolledige AOW-opbouw Advies, Kabinetsreactie
2000/01
Sociaal-economische beleidscoördinatie in de EU Advies, 
Samenvatting in Engels, Frans
2000/--
Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf - deel I Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1998-2003 (deel 1)
2000/--
Advies tot opheffing van het Bedrijfschap voor de Lederwaren- en Schoenindustrie Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1998-2003 (deel 1)
2000/--
2000/--
Advies tot opheffing van het Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake hergroepering bedrijfslichamen 1998-2003 (deel 1)
2000/--
Het conceptvoorstel van Wet toezicht Europese subsidies Briefadvies (in PDF)
Verschenen in Adviezenvan de Bestuurskamer inzake beleid of regelgeving 1998-2002
2000/--
Communautaire verplichtingen van decentrale overheden Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake beleid of regelgeving 1998-2002
2000/--
Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht Advies
Verschenen in Adviezen van de Bestuurskamer inzake beleid of regelgeving 1998-2002
Zoek SER-adviezen
  Zoeken