Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1998 | Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998

Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998

Advies 1998/02 - 16 januari 1998

Download:Volledig advies (244 kB)


De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de Sociaal- Economische Raad (SER), bij brief van 7 oktober 1997, uitgenodigd advies uit te brengen over het ontwerp Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998 (HOOP 1998). Hij vraagt daarbij in het bijzonder aandacht voor de in het ontwerp-HOOP opgenomen passages over de afstemming van het hoger onderwijs op de maatschappelijke eisen en over bèta en techniek in het hoger onderwijs (1).

De raad maakt graag gebruik van de mogelijkheid commentaar te geven bij het ontwerp-HOOP. Hij zal zich daarbij beperken tot een aantal onderwerpen die passen binnen de sociaal-economische invalshoek van de raad. Behalve de gevraagde onderwerpen ‘afstemmen op maatschappelijke eisen’ en ‘bèta en techniek’ betreft dit de doorstroom van mbo naar hbo. Daarnaast worden enkele andere onderwerpen, zoals de positie van allochtonen in het hoger onderwijs, studeerbaarheid en kwaliteitszorg, kort aangestipt. Het dagelijks bestuur van de raad heeft de voorbereiding van een ontwerpadvies in handen gelegd van de Commissie Arbeidsmarktvraagstukken, die daarvoor de Werkgroep HOOP98 in het leven heeft geroepen (2).

Het advies is vastgesteld door de raad in de vergadering van 16 januari 1998. Het verslag van de raadsvergadering is opvraagbaar bij het secretariaat.
  1. Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998
  2. Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998