Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1996 | Hervorming landbouwbeleid

Hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid

Advies 1996/09 - 18 oktober 1996

Advies over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarnaast komen ook elementen van het nationale beleid en van aanpalend communautair beleid aan de orde.

Download:Volledig advies (1863 kB)

Samenvatting


Het advies dat de Sociaal-Economische Raad op eigen initiatief heeft opgesteld pleit voor een stapsgewijze hervorming van het Europees landbouwbeleid. Handhaving van het bestaande beleid van prijssteun van producten is volgens de SER geen reële optie. Alleen al omdat uitbreiding van de Europese Unie met Oost-Europese landen dan niet mogelijk is. De status-quo zou bovendien de Europese landbouw de mogelijkheid van een actieve deelname aan de wereldhandel ontnemen. Het SER-advies kiest voor het stapsgewijs doortrekken van de lijn van de MacSharry-hervormingen (verlaging van de prijssteun, te compenseren door inkomenssteun).