Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1996 | Werknemers en bedrijfsmilieyzorg

Werknemers en bedrijfsmilieuzorg (II)

Advies 1996/08 - 20 september 1996

Reactie op een adviesaanvraag van 18 december 1995 van de minister van VROM en een vervolg op advies nr. 1993/05.

Download:Volledig advies (1038 kB)

Samenvatting


Het advies spitst zich toe op de uitwerking die het kabinet heeft gegeven aan de vragen die destijds zijn opengelaten en op de door het kabinet verstrekte informatie over ontwikkelingen sedert april 1993. In het bijzonder waar het gaat om : geheimhouding bij externe melding door werknemers van milieuovertreding door de onderneming bij welke zij werkzaam zijn en de mogelijkheid van werkonderbreking bij dreigens direct milieugevaar.