Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1996 | Advies sociaal-economisch beleid 1996-2000

Advies sociaal-economisch beleid 1996-2000

Advies 1996/05 - 21 juni 1996

In de adviesaanvraag heeft het kabinet gevraagd hoe de binnenlandse investeringen omhoog kunnen en wat de visie van de raad is op onderwijs en scholing en op het samengaan van economie en milieu. De raad is van mening dat investeringen in onderwijs, scholing, technologie en organisatieverbetering het fundament vormen voor een economische groei van drie procent per jaar.

Download:Volledig advies (4646 kB)

Die groei is nodig voor meer werk en inkomen.
De ambitie van een hogere groei door meer publieke en private investeringen moet samengaan met een ambitieus, taakstellend milieubeleid. Dan kan die hoger economische groei ook een duurzame ontwikkeling dichterbij brengen. De overheid moet binnen een vertrouwenwekkend budgettair kader die ambities uitstralen en invullen, onder meer door een stimulerend kennisbeleid. Daarnaast ligt er een uitdagende agenda voor ondernemers en werknemers om de Nederlandse produktiestructuur op te waarderen en te richten op de groeimarkten.

Hoofdelementen uit het advies zijn:
- Versterking van de publiek infrastructuur: onderwijs, technologie en de fysieke infrastructuur;
- consistente voortzetting van lastenverlichting;
- voltooing van de gezondmaking van de overheidsfinanciën en de kwalificatie voor de EMU;
- voortzetting van het marktwerkingsbeleid;
- voortzetting van een verantwoorde loonkostenontwikkeling,
- en bevordering van een effectieve aanwending hiervan voor materiële en immateriële investeringen.