Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1996 | Toekomstscenario's onbetaalde arbeid

Advies toekomstscenario's onbetaalde arbeid

Advies 1996/06 - 21 juni 1996

Advies naar aanleiding van het rapport 'Onbetaalde zorg gelijk verdeeld'. De raad is van mening dat een gelijkere verdeling van onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen kan worden bereikt als mannen en vrouwen een gelijker aantal uren gaan werken en tegelijk meer onbetaalde zorgarbeid gaan uitbesteden.

Download:Volledig advies (1067 kB)

Samenvatting


Maatregelen zullen daarom moeten zijn gericht op een vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen door flexibilisering van arbeidspatronen en uitbreiding van betaalbare kinderopvang en persoonlijke dienstverlening. Voor een concrete invulling van die nieuwe arbeidspatronen ligt een eerste taak bij sociale partners; de overheid heeft hier een voorwaardenscheppende en ondersteunende rol.