Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1996 | Bijzondere wijziging minimumloon en minimumvakantiebijslag

Advies bijzondere wijziging minimumloon en minimumvakantiebijslag

Advies 1996/01 - 19 januari 1996

De raad is verdeeld over de vraag of er aanleiding is voor een bijzondere wijziging van het minimumloon. Met betrekking tot de minimumvakantiebijslag is de raad van mening dat er geen reden is voor een bijzondere verhoging.

Download:Volledig advies (1317 kB)

In het advies wordt allereerst ingegaan op de wijze waarop de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA) van 1992 tot 1995 heeft gefunctioneerd; vervolgens wordt een aantal recente ontwikkelingen rond en vlak boven het minimumloon geschetst, en is er een internationaal vergelijkend overzicht van minimumstelsels en -beloningen opgenomen. Tot slot wordt het standpunt van de raad weergegeven.