Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1996 | Samenstelling Sociaal-Economische Raad 1 april 1996 - 1 april 1998

Advies samenstelling Sociaal-Economische Raad 1 april 1996 - 1 april 1998

Advies 1996/02 - 19 januari 1996

Advies van de raad aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledig advies (656 kB)

De raad adviseert om het aantal leden van de Sociaal-Economische Raad terug te brengen van 45 naar 33. De vertegenwoordigers van ondernemers en die van werkgevers krijgen elk 11 zetels. Eenzelfde aantal zetels is gereserveerd voor de kroonleden.