Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Herziening rijtijdenbesluit 1977

Advies herziening rijtijdenbesluit 1977

Advies 1995/ 10  - 15 december 1995

Voor het wegvervoer wordt een standaard- en een overlegregeling voorgesteld. Met concrete normen voor rij- en rusttijden, gelijk aan de EG-verordening (3820/85).

Download:Volledig advies (992 kB)

De algemene Arbeidstijdenwet die met ingang van 1 januari 1996 van kracht is, dient uitgangspunt te zijn voor een nieuwe rij- en rusttijdenbesluit voor het wegvervoer. Voor het internationale vervoer is echter een ruimere regeling nodig en gewenst, aldus de meerderheid van werknemers en kroonleden in de Sociaal-Economische Raad. De ondernemers vinden het kabinetsvoorstel een goede basis voor een uniforme regeling voor het wegvervoer, maar willen meer flexibiliteit. De raad is unaniem in de afwijzing van het kabinetsvoorstel om de wettelijke verplichting van vakbekwaamheidseisen voor chauffeurs af te schaffen.