Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Hoger onderwijs en Onderzoek Plan 1996

Advies Hoger onderwijs en Onderzoek Plan 1996

Advies 1995/37 - 17 november 1995

Het gaat om vier aspecten, verwoord in vier vragen:
- bevorderen de maatregelen het benutten van capaciteiten,
- dragen ze bij aan afstemming op sociaal-economische ontwikkeling,
- bevorderen ze de effectiviteit en efficiëntie
- en is de bekostiging dienstbaar aan dit alles.

Download:Volledig advies (280 kB)

Unaniem advies over het ontwerp Hoger onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP), uitgebracht uit eigen beweging aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aandacht voor:
- het uitgangspunt van het ontwerp-HOOP,
- de verkleining van het aantal studiejaren,
- selectie, leren en werken,
- de professional master-opleiding,
- de 3+2-variant in het wo,
- de drie-jarige hbo-opleiding voor mbo'ers en vwo'ers,
- het capaciteitsbeleid,
- de bekostiging,
- de ordening van het onderwijsaanbod
- en ten slotte de kwaliteit en de afstudeerbaarheid.

De Raad is van oordeel dat kwaliteit, toegankelijkheid en verbetering van effectiviteit en efficiency het uitgangspunt voor het hoger-onderwijsbeleid moet zijn en niet het realiseren van bezuinigingen.