Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Verruiming van het begrip passende arbeid

Advies verruiming van het begrip passende arbeid

Advies 1995/36 - 8 september 1995

De aanvraag beperkt zich tot een aanvullende regeling voor schoolverlaters en academici met werkervaring.

Download:Volledig advies (873 kB)

De Commissie Sociale Voorzieningen is verdeeld over het plan van minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om schoolverlaters en academici met werkervaring te verplichten een baan op een lager niveau te aanvaarden. De werknemers en de gemeenten zien niets in het voorstel, omdat lager opgeleiden dan worden verdrongen, wat uiteindelijk ten koste gaat van de onderkant van de arbeidsmarkt.