Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Vrijstellingsregeling slopen van asbest

Advies vrijstellingsregeling slopen van asbest en Publikatieblad asbest

Advies 1995/36 - 28 juli 1995

De vrijstellingsregeling is toe aan een aanpassing en verruiming. Advies van de Commissie Arbeidsomstandigheden. 

Download:Volledig advies (463 kB)

De Commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal-Economische Raad is van mening dat er meer ontheffingen kunnen komen voor het verwijderen van asbest. Verder kan er meer buiten de voorschriften van het Astbestbesluit om gebeuren, op voorwaarde dat de werkzaamheden in goedgekeurde werkplannen zijn omschreven. Als werkgeversorganisaties en vakbonden het in een branche eens worden over werkmethoden en werkplannen bij periodiek onderhoud, moet eveneens vrijstelling worden verleend.