Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Kabinetsvoornemens ZW, AAW en WAO

Advies kabinetsvoornemens ZW, AAW en WAO

Advies 1995/05 - 21 april 1995

Er moeten meer mogelijkheden komen voor marktwerking en maatregelen ter ondersteuning van mensen met een arbeidshandicap. Verder moet er een verdergaande volumereductie komen in de sfeer van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Download:Volledig advies (5164 kB)

De wijze waarop het kabinet de uitvoering van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) wil privatiseren en premieverschillen wil introduceren, wordt door de Sociaal-Economische Raad unaniem afgewezen. Ervan uitgaande dat het kabinet op korte termijn een stap wil zetten om het ziekteverzuim en de instroom in de WAO verder terug te dringen, stelt de Raad voor de duur van de Ziektewet te verlengen van één naar drie jaar. Over die periode kunnen premieverschillen per bedrijfstak, risicogroep en onderneming worden gerealiseerd en kunnen publieke en particuliere verzekeraars daadwerkelijk in een concurrerende positie ten opzichte van elkaar komen en premieverschillen en opting out (overstappen van de bedrijfsvereniging naar een particuliere verzekeraar) in die periode mogelijk maken.