Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Advies inzake ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Advies 1995/08   - 21 april 1995

Er zijn beleidsvoornemens tot aanpassing (handhaving) van de bestuurlijke preventieve ontslagtoets. Met name de verbetering van de toets (beperking van de mogelijkheid tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst).

Download:Volledig advies (615 kB)

Advies over het kabinetsvoornemen de mogelijkheid om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen (artikel 1639w BW), te beperken. Dit voornemen houdt verband met de (overige) beleidsvoornemens van het kabinet in het kader van de aanpassing van de bestuurlijke preventieve ontslagtoets. De Sociaal-Economische Raad is verdeeld over de beperking van ontslagzaken bij de rechter.