Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Dispensatie minimumloon

Advies dispensatie minimumloon

Advies 1995/06   - 21 april 1995

Er moet een voorziening komen die de mogelijkheid opent tijdelijk af te wijken van het wettelijk minimumloon voor werknemers bij wie sprake is van een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Download:Volledig advies (1714 kB)

De Sociaal-Economische Raad wijst de plannen van het kabinet om langdurig werklozen tijdelijk onder het minimumloon te laten werken, unaniem af. Het plan leidt nauwelijks tot meer werk. Verder wijst de raad op mogelijke complicaties in de sfeer van discriminatie, ongelijke behandeling van mannen en vrouwen en ongelijke beloning voor hetzelfde werk.