Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1995 | Deregulering winkelsluitingswet

Advies deregulering winkelsluitingswet

Advies 1995/02 - 17 maart 1995

Bespreking van enkele aspecten van het vraagstuk van verruiming en flexibilisering van de winkelopeningstijden en toetsing van de doelstellingen op economische en maatschappelijke relevantie.

Download:Volledig advies (1106 kB)

De Sociaal-Economische Raad vindt unaniem dat de winkelsluitingswetgeving kan worden geliberaliseerd.
Over de mate waarin en over de zondagsopening nemen partijen in de SER evenwel verschillende standpunten in. Vakbeweging, MKB-Nederland, LTO-Nederland en een meerderheid van de kroonleden blijven voorstander van een zekere ordening van de winkeltijden. De liberalisering moet bestaan uit een verruiming van de dagelijkse openstelling van maandag tot en met vrijdag tot tussen 6.00 en 20.00 en op zaterdag tussen 6.00 en 18.00. VNO-NCW en het kroonlid Epema vinden dat winkelsluitingstijden een zaak van vrije ondernemerskeuze en van marktwerking behoren te zijn en geen specifieke regels behoeven.