Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Vestigingswet bedrijven

Advies vestigingswet bedrijven

Adviesnr. 1994/35 - 14 december 1994

Er wordt vooral aandacht gevraagd voor twee kwesties:
- de overbrenging van vestigingseisen voor het slijters- en het horecabedrijf van de Drank- en Horecawet naar het regime van de Vestigingswet
- en de afbakening tussen de gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw en de algemene aannemerij in de bouw.

Download:Advies (642 kB)

Advies van de Commissie wijziging vestigingswet bedrijven over het 'Vestigingsbesluit bedrijven' dat in de plaats zal komen van de bestaande 31 vestigingsbesluiten. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de slijters- en horecabranche, en de bouw. Daarnaast wordt ook ingegaan op een aantal andere punten, met name op die welke in een schriftelijke hoorronde ter kennis van de commissie zijn gebracht. Via deze hoorronde - op grond van artikel 4 lid 3 van de Vestigingswet Bedrijven 1954 - heeft de raad de betrokken ondernemingsorganisaties, de produkt-, de hoofdbedrijf- en bedrijfschappen en ook anderen in staat gesteld zich uit te spreken over het concept Vestigingsbesluit.