Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies bijstand na afschaffing kinderbijslag 18- tot 25-jarigen

Advies bijstand na afschaffing kinderbijslag 18- tot 25-jarigen

Adviesnr. 1994/36 - 16 december 1994

Beschrijving van het voorstel tegen de achtergrond van de voorgenomen maatregelen op het gebied van de studiefinanciering en de kinderbijslagwetgeving. Nadere beschouwing over het kabinetsvoorstel en standpunt van de commissie.

Download:Volledig advies (594 kB)

Advies inzake de gevolgen van de afschaffing van het overgangsrecht Algemene Kinderbijslagwet voor de Algemene Bijstandswet.
In het bijzonder wordt ingegaan op het kabinetsvoornemen de voor werkloze schoolverlaters van 18 tot 21 jaar geldende wachttijd in de RWW af te schaffen en verder de in Nederland wonende 'huishoudkinderen' van 18 jaar en ouder in aanmerking te laten komen voor bijstand. Het advies is voorbereid door de Commissie Sociale Voorzieningen.