Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies normalisatie, certificatie en open grenzen

Advies normalisatie, certificatie en open grenzen

Adviesnr. 1994/11 - 21 oktober 1994

Aandacht voor de gedachte dat keuring en certificatie in principe in een open markt moeten plaatsvinden. Verder aandacht voor de hoofdlijnen van het EZ-beleid, de verantwoordelijkheidsverdeling, de financiering en specifieke beleidsterreinen.

Download:Volledig advies (682 kB)

Normalisatie en certificatie zijn van groot belang voor de doorzichtigheid van de markt, de concurrentie op kwaliteit en het vernieuwingsvermogen van het Nederlands bedrijfsleven. Ondernemingen zijn daardoor beter in staat internationaal te concurreren. De verantwoordelijkheden van de overheid en private partijen dienen evenwel duidelijk gemarkeerd te worden. Dit bevordert de rechtzekerheid en doelmatigheid en is van belang voor de financiering. Aldus een unaniem advies van de commissie mededinging en ordening.