Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1995

Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1995

Adviesnr. 1994/14 - 18 november 1994

Het kabinet wil het minimumloon en de uitkeringen voor 1995 bevriezen. Verder wordt er aanvullende informatie gegeven over loonontwikkeling, sociale zekerheid, koopkrachtontwikkeling en het standpunt van de raad.

Download:Volledig advies (535 kB)

De Sociaal-Economische Raad is verdeeld over de koppeling tussen minimumloon en uitkeringen in 1995.
De ondernemers, elf kroonleden en de vakcentrales MHP en AVC delen de opvatting van het kabinet, dat er op grond van de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA) ontkoppeld kan worden. Zij zijn van mening dat het volume in de sociale zekerheid nog steeds te hoog is. De vakcentrales FNV en CNV en drie kroonleden zijn het hier niet mee eens; zij vinden dat er op grond van de wet niet ontkoppeld kan worden. Volgens hen wordt er aan geen van de afwijkingscriteria van de WKA voldaan.